Zinātnieku nakts

 

 

 

 

No 2011.gada 1. jūnija Ventspils Augstskola piedalās 7.Ietvara programmas projekta "Researchers' Night 2011", CHEMI 287506 realizācijā. 

Par projektu
"Researchers' Night" ir ikgadējs Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kura realizācijā piedalās arī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. Pasākums Latvijā norit jau sesto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to 32 Eiropas valstu – Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk kā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Zinātnieku Nakts projekts sniedz iespēju iepazīt tehnoloģijas un jaunākos zinātnes sasniegumus, kas parasti sabiedrībai nav pieejami (laboratorijas, pētniecības centri, muzeju kolekcijas u.c.). Ikvienam interesentam ir iespēja piedalīties dažādos eksperimentos kopā ar zinātniekiem, piedalīties konkursos, noskatīties dažādas eksperimentu demonstrācijas un simulācijas, apmainīties idejām ar zinātniekiem. Pasākumu mērķauditorija ir visi Eiropas iedzīvotāji, neatkarīgi no vecuma un izglītības.

Projekta Nr.: CHEMI 287506

Projekta koordinatore Ventspilī: Karina Krinkele, Ventspils Augstskola, Inženierzinātņu institūts "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs".

Projekta vispārējais mērķis: Zinātnieku Nakts galvenais mērķis ir informēt sabiedrību par jaunākajiem zinātnes sasniegumiem draudzīgā atmosfērā.

Tiešie mērķi:
• saistošā veidā sabiedrībai izskaidrot zinātnes sasniegumus un to lomu ikdienā;
• sabiedrībai sniegt iespēju ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos un piedalīties zinātniskos eksperimentos;
• sabiedrībai sniegt iespēju kopā ar zinātniekiem praktiski pielietot jaunākās tehnoloģijas;
• piedāvāt ikvienam interesentam kļūt par zinātnieku "Zinātnieku naktī".

Projekta aktivitātes Ventspilī:
• Ventspils Augstskolu profesoru vieslekcijas Ventspils pilsētas skolās;
• Vidusskolēnu konkurss "Ķīmija mums apkārt";
• "Zinātnes kafejnīca" Ventspils Augstskolā;
• Eksperimentu demonstrācijas Ventspils Augstskolas fizikas laboratorijās;
• Ekskursijas pa Ventspils Augstskolas mācību laboratorijām gida pavadībā.

Projekta partneri Latvijā
Projekta galvenais partneris: Latvijas Zinātņu Akadēmija (LZA).
Pārējie projekta partneri:
• Latvijas Universitāte,
• LU Cietvielu fizikas institūts,
• LU Botāniskajā dārzs,
• Rīgas Stradiņa universitāte,
• Rīgas Tehniskajā universitāte,
• Latvijas Organiskās sintēzes institūts,
• Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts,
• P.Stradiņa medicīnas vēstures muzejs,
• Farmācijas muzejs,
• Latvijas Dabas muzejs,
• Nacionālajā Botāniskajā dārzs, Salaspils,
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava ,
• Daugavpils Universitāte,
• Rēzeknes Augstskola,
• Vidzemes Augstskola, Valmiera,
• Latvijas Nacionālajā bibliotēka,
• Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūts "BIOR".

Projektā iesaistītās valstis
Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Igaunija, Somija, Francija, Maķedonija, Vācija, Grieķija, Latvija, Ungārija, Islande, Izraēla, Itālija, Lietuva, Melnkalne, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Nīderlande, Turcija, Lielbritānija.

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31. oktobrim

Projekta kopējais finansējums ir 4 milj EUR, no kuriem 55000 EUR ir novirzīti "Researchers' Night 2011" pasākumiem Latvijā. "Researchers Night 2011" pasākumiem Ventspilī kopējais finansējums ir 2810 EUR, no kuriem 2100 EUR ir Eiropas Savienības finansējums, bet 710 EUR ir Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums.