Zinātnieku nakts 2011

Piektdien, 23.septembrī Ventspilī norisināsies projekta "Zinātnieku Nakts 2011" pasākumi ("Researchers' Night 2011", CHEMI 287506, EU FP7 programme).

"Zinātnieku nakts 2011" ir Eiropas Komisijas iniciēts un līdzfinansēts projekts, kuru realizē Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem. Pasākums Latvijā noritēs jau sesto gadu. Ar šo pasākumu Latvija iekļausies to 32 Eiropas valstu – Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra piektdienas vakarā organizēs dažādus pasākumus vairāk kā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu sabiedrībai zinātnes sasniegumus, raisot tās interesi un izpratni par zinātni, un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski ir saistītas ar ķīmijas zinātni un šī gada vienojošā tēma ir "Aizraujošā ķīmija".

23.septembrī Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā vienlaikus notiks septiņās pilsētās – Valmierā, Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī un Salaspilī.

Ventspilī norisināsies pasākumi gan Ventspils Augstskolā, gan pilsētā.

Ventspils Augstskolā


Vidusskolēnu konkurss "Ķīmija mums apkārt"

No plkst. 14:00 līdz 18:30 Ventspils Augstskolas 1.auditorijā norisināsies vidusskolēnu konkurss "Ķīmija mums apkārt". Konkursu rīko Ventspils Augstskola sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domi un Kurzemes plānošanas reģionu. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par ķīmiju un ar to saistītajām nozarēm, piemēram, par starpzvaigžņu ķīmiju, par materiālzinātnēm un par citām nozarēm.

Konkursa mērķa auditorija ir vidusskolēni no visas Latvijas. Lai skatītājiem un pašiem konkursantiem būtu interesantāk, komandām būs jārisina ar ķīmiju saistīti uzdevumi atraktīvā veidā. Lai noteiktu uzvarētāju, konkursu vēros un rezultātus novērtēs kompetenta žūrija. Galvenā balva – pilnīgi apmaksāta ekskursija uz Zinātnes Centru Cēsis un zinātnes centru "AHHAA" Tartu.

Jebkurš interesents ir laipni aicināts atbalstīt komandas vai vienkārši pavērot aizraujošo ķīmijas konkursu.
 

Interaktīvas lekcijas "Zinātnes kafejnīcā"

Vakara gaitā no plkst. 18:00 līdz 21:00 Ventspils Augstskolas kafejnīcā "Panorāma" (6.stāvā) notiks Zinātnes kafejnīca, kuras laikā pasākuma apmeklētājiem būs iespēja nepiespiestā gaisotnē pasēdēt kopā ar zinātniekiem un noklausīties zinātnieku sagatavotās lekcijas:

• Dr.phys. Ivara Šmelda interaktīva lekcija „Astroķīmija – stāsts par molekulām kosmosā”, kurā klausītāji tiks iepazīstināti ar sekojošām tēmām: ķīmija kosmosā – vai tā vispār iespējama? Ar ko astroķīmija atšķiras no ķīmijas laboratorijas mēģenē?

• Dr. chem. Valda Avotiņa interaktīva lekcija „Vai viegli izprast materiālus?”, kurā apmeklētājiem tiks sniegts ievads par materiālu zinātnes fundamentālajām likumsakarībām.
 

Ventspils Augstskolas mācību laboratoriju apskate

Pēc lekcijām apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Ventspils Augstskolas jaunajām mācību laboratorijām, patstāvīgi veicot dažādus eksperimentus. Būs iespēja apmeklēt laboratorijas arī gidu pavadībā.
Pēc pēdējās ekskursijas tiks organizēts autobuss, ar kuru apmeklētājiem būs iespēja nokļūt mājās (autobusa maršruts: Ventspils Augstskola – Ostgals – Vecpilsēta – Centrs – Gāliņciems – Pārventa).


Pilsētā
 

Lekcijas Ventspils pilsētas skolās

Ventspils vidusskolās Ventspils Augstskolas labākie profesori vadīs ar ķīmiju un dabaszinātnēm saistītas lekcijas vidusskolēniem.

Ventspils 1.ģimnāzija
„Modernās elektronisko shēmu izstrādes tehnoloģijas”, lektors Mg.sc.comp. Gatis Gaigals.

Ventspils 2.vidusskola
„Mūsu Saule”, docents Dr. phys. Boriss Rjabovs

Ventspils 3.vidusskola
„Dabas un sabiedrisko procesu matemātiskā modelēšana”, asociētais profesors Dr.habil.phys. Juris Roberts Kalniņš

Ventspils 4.vidusskola
„Pasaules gals, vai spējam to sarīkot?”, asociētais profesors Dr.habil.phys. Juris Žagars

Ventspils 5.vidusskola
„Ievads satelītkomunikācijās”, docents Dr. phys. Jānis Trokšs

Ventspils 6. vidusskola
„Fizika apkārt mums”, profesors Dr. phys. Sergejs Hiļķevičs

Ventspils Profesionālā vidusskola
„Īss ieskats jaunu materiālu īpašībās un konstruēšanā”, docents Dr. chem. Valdis Avotiņš


Zinātnieku naktī Ventspils Augstskolā aicināts piedalīties ikviens interesents, kuru interesē zinātne, tikšanās ar zinātniekiem, tehnoloģijas un ķīmija.

Zinātnieku naktī ikviens var kļūt par zinātnieku! Būsiet gaidīti Ventspils Augstskolā 23.septembrī.

 

Projekta „Zinātnieku Nakts 2011”
Ventspils Augstskolā koordinatoru kontaktinformācija:

Projekta koordinatore Karina Krinkele
E-pasts: karina.krinkele@venta.lv
Tel.: +371 26890524

Konkursa "Ķīmija mums apkārt"
organizatore Mārīte Jokubauska
E-pasts: marite.jokubauska@venta.lv
Tel.: +317 27526151