Zinātnieku nakts 2012

27. un 28.septembrī vienlaikus sešās pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Salaspilī, Valmierā un arī Cēsīs – notiks ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums par tēmu „Stāsts par enerģiju”.

Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru realizē Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem. Pasākums Latvijā noritēs jau septīto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropas valstu – Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk kā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski ir saistītas ar enerģētiku, dodot ieskatu enerģijas ieguves veidos un daudzveidīgajā pielietojamībā. 28.septembrī plašākai sabiedrībai apskatei būs atvērti zinātniskie institūti, augstskolu fakultātes, kur interesenti varēs piedalīties zinātniskos eksperimentos, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem un uz brīdi iejusties zinātnieka ikdienā. Kopīgi varēs no jauna atklāt lietas, bez kurām šodien mūsu ikdienas dzīve vairs nav iedomājama un kuras ir dažādu zinātnes sasniegumu rezultāts. Varēs iepazīties ar jaunām tehnoloģiju idejām, kas pateicoties zinātnei, vēl var ienākt mūsu sadzīvē.

Zinātnieku nakts pasākumus piektdien 28.septembrī ievadīs populārzinātniskas interaktīvas izstādes no Francijas „Stāsts par enerģiju” atklāšana Latvijas Zinātņu akadēmijas telpās.

Zinātnieku nakts 2012 pasākumi Ventspilī

27. septembris

Zinātnieku nakts ietvaros septiņi Ventspils Augstskolas lektori uzstāsies ar lekcijām sešās Ventspils vidusskolās un tehnikumā.

10:40

Ventspils 1.ģimnāzija

Enerģija, enerģētika un termodinamikas pamati Profesors Sergejs Hiļķevičs

10:10

Ventspils 2.vidusskola

"Энергия ветра на службе человека" Docents Valērijs Bezrukovs

11:40

Ventspils 3.vidusskola

"Солнце – источник тепла и потоков энергичных частиц" Docents Boriss Rjabovs

10:35

Ventspils 4.vidusskola

Atjaunojamās enerģijas avoti un to izmantošanas iespējas Latvijā un Pasaulē Lektors Vladislavs Bezrukovs

10:50

Ventspils 5.vidusskola

Jauno materiālu loma atjaunojamās enerģijas apguvē Docents Normunds Jēkabsons

13:40

Ventspils 6.vidusskola

Modeļi un modelēšana dabas zinātnēs // "Энергия ветра на службе человека" Asociētais profesors Juris Roberts Kalniņš un docents Valērijs Bezrukovs

13:15

Ventspils Tehnikums

Zvaigžņu enerģija Asociētais profesors Juris Žagars

28. septembris

17:00 līdz 20:00

Ventspils Augstskola
D korpusa 4. stāvā

Zinātnes kafejnīca

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja nepiespiestā gaisotnē pasēdēt kopā ar zinātniekiem un noklausīties zinātnieku sagatavotās lekcijas:

  • interaktīva lekcija „Vēja turbīnas un to darbības modelēšana kurā klausītāji uzzinās, kā darbojas vēja ģeneratori, cik dažādas var būt vēja turbīnas un kā ar datora palīdzību var noteikt jauna turbīnas dizaina efektivitāti
  • interaktīva lekcija „Mūsdienas tendences atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā”, kurā klausītāji tiks iepazīstināti ar sekojošām tēmām: pasaules esošo un nākotnes projektu vēja, saules, ģeotermālo, okeāna un citu atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas iespējas; aplūkotas gan mazas jaudas elektrostacijas vienai mājsaimniecībai, gan vairāku gigavatu elektrostacijas, kas sniegs enerģiju veseliem kontinentiem.

Pēc lekcijām viktorīna par lekciju tēmām. Trīs uzmanīgākie klausītāji tiks apbalvoti.

no 20:00

Ventspils Augstskola

Iepazīšanās ar Ventspils Augstskolas mācību laboratorijām, iespēja patstāvīgi veikt eksperimentus.

Vakarā

Irbene

Ekskursija Irbenē pa radioteleskopu RT-32 un būs iespējams palūkoties debesīs ar optisko teleskopu.

Plkst. 18:30; 20:00 un 21:30 no Ventspils Augstskolas stāvvietas uz Irbeni kursēs autobuss (apmeklētāji varēs nokļūt mājās ar autobusu no Irbenes plkst. 20:45; 22:15 un 23:45. Pēdējais autobuss pieturēs arī Pārventā-Centrā-Gāliņciemā).

Jautājumus sūtiet uz e-pastu: livija.aulmane@venta.lv

Zinātniskā nakts 2011.

Bildes no Zinātniskā nakts 2011 šeit.