Zinātnieku nakts 2013

Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru realizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar 10 citām Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem un Latvijas Zinātņu akadēmiju. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to valstu – Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra pēdējās piektdienas vakarā organizē dažādus pasākumus apmēram 300 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus, raisot sabiedrības interesi un izpratni par zinātni, un ļautu sabiedrībai ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Oficiālā mājas lapa.

Tie ir zinātnes svētki, kad viena vakara laikā ikvienam tiek dota iespēja pamēģināt kļūt par zinātnieku. Latvijā „Zinātnieku nakts" notiks jau astoto reizi. 2013.gadā Zinātnieku nakts notiks 27.septembrī.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski ir saistītas ar ūdeni, dodot ieskatu ūdens daudzveidīgajā pielietojamībā. 27.septembrī plašākai sabiedrībai apskatei būs atvērti zinātniskie institūti, augstskolu fakultātes, kur interesenti varēs piedalīties zinātniskos eksperimentos, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem un uz brīdi iejusties zinātnieka ikdienā. Kopīgi varēs no jauna atklāt lietas, bez kurām šodien mūsu ikdienas dzīve vairs nav iedomājama un kuras ir dažādu zinātnes sasniegumu rezultāts. Varēs iepazīties ar jaunām tehnoloģiju idejām, kas pateicoties zinātnei, vēl var ienākt mūsu sadzīvē.

Projekta partneri Latvijā

Projekta galvenais partneris: Latvijas Universitāte (LU). Pārējie projekta partneri:

• Latvijas Zinātņu akadēmija,
• Rīgas Stradiņa universitāte,
• Rīgas Tehniskā universitāte,
• Latvijas Organiskās sintēzes institūts,
• Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts,
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
• Daugavpils Universitāte,
• Rēzeknes Augstskola,
• Vidzemes Augstskola,
• Ventspils Augstskola.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 1.jūnijs līdz 2013.gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums Latvijai ir 65 000 EUR, no kuriem Ventspils Augstskolas kopējais budžets projektā ir 2 193 EUR.

Zinātnieku nakts laikā Ventspils Augstskolā notiks dažādi pasākumi:

15.00 – 18.00

Ventspils Augstskolas D104. auditorija

Vidusskolēnu konkurss "Ūdens daudzveidība" (nolikums), uz kuru aicināti vidusskolnieki no visas Latvijas.

Konkursu rīko Ventspils Augstskola sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru.

Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par ūdens daudzveidību, piemēram, iespējām ūdeni izmantot enerģijas ražošanai, ūdens ķīmiskajā īpašībām, ūdens izmaiņām utt. Konkursa mērķa auditorija ir vidusskolēni no visas Latvijas. Lai skatītājiem un pašiem konkursantiem būtu interesantāk, komandām būs jārisina uzdevumi atraktīvā veidā. Lai noteiktu uzvarētāju, konkursu vēros un rezultātus novērtēs kompetenta žūrija. 

Galvenās balvas – apmaksāts Ventspils Piedzīvojumu parka apmeklējums, Ventspils "Ūdens piedzīvojuma parka" apmeklējumu, dāvanu kartes grāmatnīcā, kā arī citas vērtīgas balvas.

Jebkurš interesents ir laipni aicināts atbalstīt komandas vai vienkārši pavērot aizraujošo konkursu.

18:00 – 21:00

Ventspils Augstskolas kafejnīcā “Panorāma” (6.stāvā)

Zinātnes kafejnīca, kuras laikā pasākuma apmeklētājiem būs iespēja nepiespiestā gaisotnē pasēdēt kopā ar zinātniekiem un noklausīties zinātnieku sagatavotās lekcijas par ūdens piegādes sistēmas modernizēšanu un krasta līnijas izmaiņu noteikšanu izmantojot satelītattēlus.

Pirmajā lekcijā klausītāji tiks iepazīstināti, ar "Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā "Smart Metering (Nr. LLIV-312)" paveikto attīstot, un pielāgojot Ventspils pašvaldības SIA „ŪDEKA” automatizētās ūdens skaitītāju nolasīšanas sistēmas, papildinot tās ar noplūžu identifikācijas un cauruļu pārrāvumu moduļiem. 

Otrajā lekcijā klausītāji uzzinās, kā izmantojot satelītu datus un metodes krasta līnijas detektēšanai satelītattēlos, izmantojot veģetācijas indeksus un nevadītās klasifikācijas algoritmus, iespējams noteikt krasta līnijas izmaiņas. 

Pēc lekcijām viktorīna par lekciju tēmām. Trīs uzmanīgākie klausītāji tiks apbalvoti.

No plkst. 19:00

Iepazīšanās ar Ventspils Augstskolas mācību laboratorijām, patstāvīgi veicot dažādus eksperimentus. Būs iespēja apmeklēt laboratorijas arī gidu pavadībā.

Zinātnieku naktī ikviens var kļūt par zinātnieku! Būsiet gaidīti Ventspils Augstskolā 27.septembrī.

Sīkāka informācija:

Līvija Aulmane
Zinātnieku nakts koordinatore Ventspilī
Inženieru iela 101a,
Ventspils, LV-3601
tālr.: 636 29656
mob. tālr.: 29230818
e-pasts: livija.aulmane@venta.lv