Studentu dzīve

Ikkatra studenta dzīvē pirmajā vietā ir un būs mācības. Taču labam studentam (vai tam, kurš sevi vēlas uzskatīt par labu studentu) studijas ir jāprot apvienot ar atpūtu un lietderīgu laika pavadīšanu.

Studentu dzīve ir neatņemama studiju laika sastāvdaļa un par to Ventspils Augstskolā lielākoties rūpējas Studentu padome, organizējot pasākumus un pārstāvot studentu intereses gan augstskolā, gan ārpus tās, kā arī citi studenti, vadot dažādus interešu pulciņus un sporta treniņus.

Ventspils Augstskolas brošūra (skat. šeit.)

Apmeklē Ventspils Augstskolas studentu padomes mājas lapu.