Studentu padome

Studentu padome (SP) ir studentus pārstāvoša augstskolas struktūrvienība, kura rūpējas par studentu labklājību, sabiedriskās dzīves uzplaukumu un studentu pārstāvniecību dažādās komisijās, organizācijās un iestādēs, piemēram, augstskolas senātā, fakultāšu domēs, Latvijas Studentu apvienībā un Ventspils domē. Papildus studentu pārstāvēšanai un studentu interešu aizstāvēšanai augstskolā un ārpus tās, SP rīko arī dažādus kultūras un izglītojošos pasākumus, organizē Izglītības kvalitātes aptauju, kā arī atbalsta un mēģina realizēt studentu piedāvātos projektus un idejas.

Ventspils Augstskolas Studentu padomē struktūra ir šāda – Studentu padomes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un četras komisijas: kultūras un sporta komisija, sabiedrisko attiecību komisija, sociālo lietu komisija, studiju un zinātnes komisija.

Katru gadu augstskolā notiek vēlēšanas, kurās oficiāli tiek ievēlēti studentu interešu pārstāvji, taču tas nebūt nenozīmē, ka tajā nevar darboties arī citi aktīvisti. Ik gadus, t.sk. arī šogad, ir vēl vairāki cilvēki, kuri palīdz vai nu atsevišķu pasākumu organizēšanā vai arī paši uzņemas kādus pastāvīgus pienākumus SP. Pēc nolikuma Ventspils Augstskolas Studentu padomes vēlēšanām jānotiek līdz 1. maijam, taču parasti tās notiek laika posmā no februāra beigām līdz marta sākumam.

Studentu padomes priekšsēdētāji no 1997. līdz 2015. gadam

1997./1998. akadēmiskajā gadā Studentu padomi vadīja Vents Lasis, 1998./1999. un 1999./2000. akadēmiskajā gadā – Mārtiņš Lauva, 2000./2001. akadēmiskajā gadā – Daiga Dābola, 2001./2002. akadēmiskajā gadā – Kristaps Klauss, 2002./2003. akadēmiskajā gadā – Linda Leimante un Gatis Sniedziņš, 2003./2004. akadēmiskajā gadā – Gatis Mūrnieks, 2004./2005. akadēmiskajā gadā – Artūrs Šlikaitis, 2005./2006. akadēmiskajā gadā – Andris Reševskis, 2006./2007. akadēmiskajā gadā – Līga Brūvele, 2007./2008. akadēmiskajā gadā – Edijs Jumburgs, 2008./2009. un 2009./2010. akadēmiskajā gadā – Liene Liepiņa, 2010./2011. akadēmiskajā gadā – Baiba Vanaga, 2011./2012. un 2012./2013. akadēmiskajā gadā – Linda Trumsiņa, 2013./2014. akadēmiskajā gadā – Zanda Zvidriņa, 2014./2015. akadēmiskajā gadā – Rihards Lankovskis, 2015./2016. akadēmiskajā gadā – Dārta Ošeniece, 2016./2017. akadēmiskajā gadā – Oskars Linde

Arī Tu vēlies ko darīt studentu vai to sabiedriskās dzīves labā? Pievienojies!

Studentu padomes priekšsēdētājs  2017./2018. akadēmiskajā gadā

Normunds Rutka

e-pasts: normunds.rutka@venta.lv