Budžeta vietas /Maksas studijas

2017./2018. akadēmiskā gada 1. kursa budžeta /maksas vietu skaits un studiju maksas (pārējo kursu studentiem studiju maksu nosaka līgums):

Programma Budžeta vietas Maksas vietas Studiju maksa, EUR
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vadībzinātne” - 30 1700***/2100****
Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība” 45 40 1410
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” 55 40 1335
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Elektronika” 21 32 1335
Profesionālā bakalaura studiju programma “Kuģu navigācijas elektronika” 5 16 *
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā)

45

20 1700
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā) 10 15 1500
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju franču – latviešu – spāņu valodā) - 10 1500
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija”. Vairāk šeit. 10 30 1700***/2100****
Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” 25 17 1815
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Valodas un kultūrvide” 17 30 1700***/2100****
Dubultā grāda maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” - 30 2100
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Datorzinātnes” (datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas) 8 22 1580
Profesionālā maģistra studiju programma “Elektronika” 12 22 1580
Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” 25 10 1580
Doktora studiju programma “Biznesa vadība” 2 2 2700
Starpaugstskolu doktora studiju programma “Valodniecība” 3 2 1850

*kopīgā profesionālā bakalaura studiju programma „Kuģu navigācijas elektronika” (tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju. Pirmos divus studiju gadus ir 5 budžeta vietas un 16 maksas vietas. 2018./2019. un 2019./2020 ak g. studiju maksa ir 1335 EUR. Studiju maksa 2020./2021. ak g. 2900 EUR un 2021./2022. ak.g. 1812.50 EUR; maksa par visu studiju periodu 7382,50 EUR)

**Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2018./2019.akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas atlaides 200 EUR apmērā!

***Reflektantiem, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi un/vai vidējo izglītību ieguvuši Eiropas Savienības valstīs

****Reflektantiem, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi un vidējo izglītību nav ieguvuši Eiropas Savienības valstīs