Doktorantūras studijas

Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām

pilna laika doktora studiju programmā “Biznesa vadībā” un pilna laika starpaugstskolu doktora studiju programmā “Valodniecība: Latviešu diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība”.