Doktorantūras studijas - Biznesa vadībā

Doktorantu saraksts

Doktorantu saraksts 2015.gadā

1.kurss
Aiva Kenkle
Andra Šenberga
Vita Vītola
2.kurss
Alise Mačtama
Gatis Buls
3.kurss
Irina Boļezina
Signe Grīnfelde
Jūlija Trofimova
Egita Udodova
Andis Geižāns
Mārtiņš Lauva
Gala pārbaudījuma statuss
Maija Anspoka
Agnese Kaģe
Līga Pūce
Aivars Timofejevs
Sanita Laiviņa
Normunds Norkuss

Zinātniskā grāda pretendenti

Doktorants Temats Zinātniskais vadītājs
Dace Štefenberga Inovatīvā uzņēmējdarbība reģionālā ekonomiskā vidē Prof. Dr. phys. Sergejs Hiļķevičs
Kaspars Šteinbergs Klastera izveides modelis audiovizuālās nozares attīstības veicināšanai Latvijā Prof. Dr. oec. Tatjana Volkova

Studiju pārtraukumā

Aleksandrs Buhtirovs (6-sem.)
Liene Albairaka (6-sem.)
Daira Zauere (3-sem.)
Juris Tovstuļaks(3-sem.)
Aleksandrs Čikiņovs (2-sem.)