Gribu studēt

Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. gadam

Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Ventspils Augstskolā 2018./2019. studiju gadā (PDF)

Starptautiskajos testos iegūto svešvalodu vērtējumu pielīdzinājums EKP līmeņiem un Valsts izglītības satura centra centralizēto eksāmenu vērtējumiem. (PDF)

Papilduzņemšana doktora studiju programmā “Biznesa vadība”

Ventspils Augstskola izsludina papildu uzņemšanu studijām doktora studiju programmā “Biznesa vadība” ar pieteikšanās termiņu no 2018.gada 17. līdz 24.janvārim.

Reflektantam līdz 2018.gada 24.janvāra plkst. 16:00 personīgi Ventspils Augstskolā A311 telpā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma anketa (atrodama www.old.venta.lv);
  • pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija;
  • 2 fotogrāfijas (3×4 cm), kurām otrā pusē uzrakstīts vārds un uzvārds;
  • augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra) un to pielikumu kopijas;
  • dzīves un darba gājuma apraksts (CV);
  • referāts vai publikāciju kopums izvēlētajā studiju virzienā.

Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot,  jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.

Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils Augstskolas  kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:

Ventspils Augstskola

Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600

Reģ. Nr. 90000362426

Valsts kase, kods TRELLV22

Konts: LV23TREL9150140000000

Pārrunas ar reflektantiem notiks no 2018.gada 24. līdz 26.janvārim.