Promociju darbu kopsavilkumi

 

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes

Guntara Dreijera

Promocijas darba kopsavilkums

Groteska angļu un latviešu mērķtekstos (sastatījumā ar Šarla Bodlēra avottekstiem)

 

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes

Egitas Provejas

Promocijas darba kopsavilkums

Teksts un tā konvencijas: latviešu tekstu modeļa “kulinārijas recepte” veidošanās un pārmaiņu procesi kontaktvalodu ietekmē diahroniskā skatījumā

PROMOCIJAS DARBS

PIELIKUMI

 

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes

Silgas Sviķes

Promocijas darba kopsavilkums

Speciālā leksika vispārīgajās divvalodu tulkojošajās vārdnīcās: augu nosaukumi

PROMOCIJAS DARBS

PIELIKUMI

 

 

 

Ventspils Augstskolas

Tulkošanas studiju fakultātes

Jāņa Veckrāča

Promocijas darbs

Integrētā dzejas tulkošanas modeļa lingvistiskie un translatoloģiskie aspekti: Josifa Brodska teksti krievu, angļu un latviešu valodā

PROMOCIJAS DARBS

 

 

 

 

2017. gada 24. februāra konferences

Mārtiņa Lutera garīgais mantojums Latvijas tautu kultūrās, valodās un literatūrā

kopsavilkumi (PDF)