Doktorantūras studijas - Valodniecība

Valodniecība

 

Starpaugstskolu doktora studiju programma „Valodniecība: latviešu diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība”

Starpaugstskolu doktora studiju programmu „Valodniecība: latviešu diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība” (programmas kods 51222, programma akreditēta līdz 2017.gada 31.decembrim) īsteno divas partneraugstskolas:

 

Ventspils Augstskola (VeA), akreditēta 20.12.1999., programmas direktore  VeA -  Dr. philol. Dzintra Lele-Rozentāle,

Liepājas Universitāte (LiepU), akreditēta 01.03.2001., programmas direktore LiepU – Dr. philol. Ieva Ozola.