Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vadībzinātne”

Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
Studiju ilgums 3 gadi (6 semestri)
Studiju veids Pilna laika klātiene (angļu valodā)
Studiju programmas mērķis Galvenais mērķis ir sagatavot kvalificētus pārvaldības speciālistus gan darbam privātajās uzņēmējsabiedrībās, gan valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. Absolventu zināšanām un prasmēm jāatbilst pasaulē vispāratzītam standartam par pirmo akadēmisko grādu vadības zinībās (Business Administration).
Studiju programmas saturs Saturs (PDF)
Programmas statuss Akreditēta