Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Studiju informācija

 

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (EPF) īsteno četras studiju programmas – akadēmisko bakalaura studiju programmu “Vadībzinātne” (angļu valodā), profesionālo bakalaura studiju programmu „Biznesa vadība” , profesionālo maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, kā arī doktora studiju programmu „Biznesa vadība”. EPF īstenotās studiju programmas ir iekļautas studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, kas ir saņēmis visaugstāko Izglītības un zinātnes ministrijas kvalitātes vērtējumu un ir akreditēts uz maksimālo termiņu – seši gadi.

Ventspils Augstskola strauji iekaro savas pozīcijas starptautiskajā augstākās izglītības tirgū, piedāvājot studiju iespējas studējošajiem no ārvalstīm. Arī EPF ir nodrošinājusi šādu iespēju, piedāvājot apgūt  bakalaura studiju programmu „Vadībzinātne” angļu valodā.

EPF studiju programmas ir pilnveidotas, lai tās atbilstu darba tirgus prasībām gan Latvijā, gan citur Eiropā. Augstas studiju kvalitātes nodrošināšanai, papildus lekcijām, kuras pasniedz Latvijā pazīstami pasniedzēji, EPF studentiem ir iespēja regulāri apmeklēt arī kvalificētu ārvalstu (Šveices, Beļģijas, Itālijas, Somijas, Baltkrievijas u.c.) pasniedzēju lekcijas. Lai iespējami labāk sagatavotu studentus praktiskajai uzņēmējdarbībai un biznesa vadībai, būtiska daļa no studiju procesa EPF fakultātē notiek ārpus lekcijām – praktiskajās nodarbībās, dažādos grupu darbos un biznesa spēlēs. Praktisko biznesa pieredzi studentiem ir iespēja iegūt, izmantojot ārējo infrastruktūru: Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP), VATP Biznesa inkubatoru, Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu, Ventspils Augstskolas zinātnisko institūtu “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” u.c.

Studējot kopā ar studentu apmaiņas programmas “Erasmus” studentiem, studenti ne tikai nostiprina angļu valodas prasmes, bet arī iegūst starptautisku pieredzi esot tepat – Ventspilī. Aizvien lielāka daļa studentu izvēlas izmantot iespēju studēt semestri kādā no daudzajām Ventspils Augstskolas sadarbības universitātēm.

Augsto izglītības kvalitāti ir novērtējuši darba devēji, ārvalstu eksperti, absolventi un studenti. Šo kvalitāti apstiprina arī 2014. gada Latvijas augstskolu reitings, kurā Ventspils Augstskola ieņēma augsto 6. vietu.

 

Karjeras iespējas

EPF programmu absolventi strādā tādās valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos kā- Ventspils pilsētas Dome, Ventspils Brīvostas pārvalde, LR Ekonomikas ministrija, LR Finanšu ministrija, Valsts zemes dienests, VAS Latvijas Valsts meži, Ventspils Augstskola, SIA „Arbo”, Ventspils Brīvostas pārvalde, PSIA „Ventspils siltums”, Bucher Schörling Baltic, Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks, SIA „Dendrolight Latvia”, AS „Baltijas Ekspersis”, SIA „VK Ekspedīcija”, Ventspils nafta termināls, AS „Ventbunkers, Ventspils Elektronikas fabrika, u.c. -, privātos uzņēmumos, bankās – AS„Swedbank”, AS„Privat Bank”, AS„DnB banka”-, kā arī dibina savas komercsabiedrības.

Absolventi

Nataļja Jarohnoviča Ventspils Augstskolas Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja

“Studijas Ventspils Augstskolā ir ļoti svarīgs solis, var teikt vairāki soļi, manā dzīvē. VeA pabeidzu gan bakalaura, gan maģistratūras studijas un tagad studēju doktorantūrā. Ir divas svarīgas lietas, kuras man deva VeA. Pirmais, tā ir iekšējā pārliecība par saviem spēkiem un zināšanām. Esmu ļoti apmierināta ar gūtajām zināšanām un prasmēm uzņēmējdarbības jomā, ko lieliski nodrošināja VeA pasniedzēji, kuri iemācīja spēju pielietot savas teorētiskās zināšanas praksē, kā arī ir ļoti interesanti domubiedri. Otrais, studējot VeA sapratu, ka nekas dzīvē nav neiespējams. Arī tad, ja pilnīgi jaunā jomā nav nekādu zināšanu, var nezināmo noskaidrot un virzīties uz priekšu. To visu man iemācīja VeA ar savu labu piemēru, nepārtraukti uzstādot un sasniedzot arvien jaunos mērķus savā attīstībā. Uzdrīksties!”

Egils Staris SIA “Bio-Venta” Finanšu un attīstības struktūrvienības vadītājs

“Ventspils Augstskola man ir devusi iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību manā dzimtajā pilsētā. Pateicoties tai, man ir iespēja strādāt profesijā, kas man patīk un pilsētā, kas man patīk. Ventspils Augstskola ļāva studijas maģistratūrā apvienot ar darbu, tādējādi man bija iespēja teorētiskās zināšanas apvienot ar praktiskajām zināšanām. Uzskatu, ka Ventspils Augstskola man ir devusi ne tikai labu zināšanu bāzi, bet iemācījusi arī to, kā un kur meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem un risinājumus dažādām situācijām.”