Gribu studēt

Uzņemšanas prasības 2018./2019. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Ventspils Augstskolā 2018./2019. studiju gadā (PDF)

Starptautiskajos testos iegūto svešvalodu vērtējumu pielīdzinājums EKP līmeņiem un Valsts izglītības satura centra centralizēto eksāmenu vērtējumiem. (PDF)

Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Ventspils Augstskolā 2018./2019. studiju gadā kopīgajā maģistra studiju programmā “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” (PDF)