Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programma “Programmēšanas speciālists”

 
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Kvalifikācija – programmētājs, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim.
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
Studiju ilgums 2 gadi (4 semestri)
Studiju veids Pilna laika klātiene
Studiju programmas mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus atbilstoši ceturtā profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijai programmētājs, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes saistībā ar programmatūras izstrādi, kas ļautu sekmīgi iekļauties darba tirgū un patstāvīgi piemēroties mainīgajām darba tirgus prasībām.
Studiju programmas uzdevumi
  • nodrošināt studentiem apstākļus un iespējas iegūt darba tirgus prasībām atbilstošu pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītību atbilstoši programmētāja profesijas standartam;
  • sekmēt studentu pašizglītības vajadzību apmierināšanu un viņu iesaistīšanos profesionālās tālākizglītības procesos;
  • sekmēt studentu iesaistīšanos prakstisku un zinātnisku problēmu risināšanā, radīt motivāciju sava kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai.
Studiju programmas saturs SATURS (pdf)