Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Budžeta vietas/ Maksas studijas

 

2018./2019. akadēmiskā gada 1. kursa budžeta /maksas vietu skaits un studiju maksas

(pārējo kursu studentiem studiju maksu nosaka līgums):

Programma Budžeta vietas Maksas vietas Studiju maksa EUR
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Programmēšanas speciālists” 40 20 1335
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” 55 40 1335
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Elektronika” 21 32 1335
Profesionālā bakalaura studiju programma “Kuģu navigācijas elektronika” (sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju) 5 16 *
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Datorzinātnes” 8 22 1580
Profesionālā maģistra studiju programma “Elektronika” 12 22 1580

Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2018./2019. akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas atlaides 200 EUR apmērā!

* kopīgā profesionālā bakalaura studiju programma „Kuģu navigācijas elektronika” (tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju. Pirmos divus studiju gadus ir 5 budžeta vietas un 16 maksas vietas. 2018./2019. un 2019./2020 ak g. studiju maksa ir 1335 EUR. Studiju maksa 2020./2021. ak g. 2900 EUR un 2021./2022. ak.g. 1812.50 EUR; maksa par visu studiju periodu 7382,50 EUR)