Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Studiju informācija

 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF) īsteno trīs bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes”„Elektronika” un “Kuģu navigācijas elektronika” un divas maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” un “Elektronika”. Studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” ir akreditēts uz maksimālo laiku – sešiem gadiem.

ITF ir plaši un moderni aprīkotas jaunas laboratorijas, uz darbu orientētas studiju programmas nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu.

Augsto izglītības kvalitāti ir novērtējuši darba devēji, ārvalstu eksperti, absolventi un studenti.

Lai studiju programmas kļūtu vēl konkurētspējīgākas, tās tiek nemitīgi pilnveidotas un uzlabotas.  Fakultātes studiju programmu realizācijā piedalās arī ārvalstu pasniedzēji no Lietuvas, Baltkrievijas, Igaunijas, Francijas, Nīderlandes, Vācijas, ASV u.c.

Ventspils Augstskola aktīvi darbojas starptautisko studentu piesaistē. Starptautiskajā tirgū tiek piedāvātas bakalauru studijas datorzinātnēs un maģistra studijas datorzinātnēs, kā arī elektronikā.

 

Karjeras iespējas

ITF absolventi strādā valsts, pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, piemēram, Skype, IBM Latvia, Sabiedrība Tilde, SIA Lattelecom Technologies, Tieto Latvia, SIA “”Ventspils Nafta”termināls”, C.T.Co, SIA “FMS Software”, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Ventspils Digitālais centrs, SIA ” Accenture Latvia”, AS “Ventbunkers”, AS „Digital Mind”, Baltic Technology Group, TELE2, SIA TestDevLab kā arī pašu dibinātās komercsabiedrībās.

 

Absolventi

Alekss Fišmeisters Ventspils Augstskolas absolvents, valdes priekšsēdētājs SIA Molips (web risinājumi) un SIA Alekss (mašīnbūve, kokapstrāde)

“VeA man ir devusi lielisku ekovidi sākumam – skaistu, sakoptu pilsētu, mūsdienīgi aprīkotas studiju telpas, patīkamu studentu viesnīcas istabiņu ar skatu uz jūru, pasniedzējus kuri vienmēr ir palīdzējuši, biznesa inkubators kur likt lietā zināšanas un pārbaudīt savus spēkus, neaizmirstamas ballītes, studija biedrus un lieliskus draugus!”

 

Evita Vaviļina Asistente VSRC Cross – border DISCOS projektā „ JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā”; maģistra studiju programmas “Elektronika” absolvente.

“Lielākoties augstskolās ir pārāk lielas kursa grupas, lai pasniedzēji spētu katram studentam pievērst īpašu uzmanību. Ventspils Augstskolā var piedzīvot individuālu attieksmi no pasniedzēju puses, kas man bija ļoti motivējoši un veicināja mana studiju darba produktivitāti, tādējādi arī manu profesionālo izaugsmi.”

 

Karina Šķirmante Ventspils Augstskolas absolvente un Ventspils Augstskolas  „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centra” zinātniskā asistente, ITF lektore.

“Studijas Ventspils Augstskolā (VeA) man ir bijušas kā labs sākums veiksmīgai karjerai, jo VeA iemācīja tieši to, kas bija nepieciešams konkurētspējīgam speciālistam. VeA izcēlās ar zinošiem un atsaucīgiem pasniedzējiem, labu tehnisko nodrošinājumu un iespējām piedalīties izaicinošos projektos. Studenta gados atsaucoties uz aicinājumu piedalīties interesantā VeA realizētā projektā, joprojām turpinu savas darba gaitas VeA. “

 

 

Ph.Dr.Vladislavs Dovgalecs Ventspils Augstskolas absolvents, Ruānas Universitātes (Francija) pētnieks,

“Liekot roku uz sirds, varu apliecināt, ka ar Ventspils Augstskolu man saistās vislabākās studiju atmiņas. Lieliski atceros šo unikālo iespēju studēt visdažādāko priekšmetus, sastapt lieliskus pasniedzējus un kolēģus. Labi atceros lekcijas, praktiskos darbus, patstāvīgo darbu, pasniedzējus un unikālo Ventspils Augstskolas gaisotni. Tieši tādēļ ir joprojam patīkami atgriezties Augstskolā ar īsu vizīti – pakavēties atmiņas, sastapt pasniedzējus un bijušos kolēģus. Jāatzīst, ka piedāvāto kursu dažādība, patstāvīgais darbs un interese precīzās jomās man ir devusi iespēju uzsākt pētnieka karjeru, beidzot maģistra darbu Nansī (Francija) kā ERASMUS apmaiņas students, un turpinot studijas doktorantūrā Bordo (Francija). Patlaban strādāju kā pētnieks (postdoctoral research fellow) Ruānas Universitātē (Francija), kur pielietoju jau esošās zināšanas un iemaņas attēlu un signālu apstrādē, kā arī apgūstu padziļināti datu un informācijas apstrādi Interreg projekta DocExplore ietvaros. Projekta mērķis ir digitalizēt Francijas/Anglijas kultūras mantojumu – viduslaiku manuskriptus – un izstrādāt unikālu sistēmu informācijas meklēšanai šādu dokumentu arhīvos. Man ir izdevies apvienot lietderīgo ar interesanto! Lūkojoties atpakaļ, esmu pateicīgs par to nopietno bāzi, ko man sniegusi Ventspils Augstskola. Tās nav tikai zināšanas, bet drīzāk iespēja atrast sevi un savu vietu, uzdrīkstēties nospraust un sasniegt savus mērķus. Esmu pārliecināts, ka katrs jaunais students ar Dieva palīgu atradīs savu vietu, savu virzienu, savu sapni tieši Ventspils Augstskolā.”