IT mācību laboratorijas

Nr. Laboratorijas nosaukums Atklāšanas gads Izmaksas
1 Elektronisko mērījumu laboratorija 2010. 233 208
2 Digitālās elektronikas laboratorija 2010. 106 346
3 Fizikas laboratorija 2010. 60 757
4 Informācijas pārraides tehnoloģiju laboratorija 2011. 237 202
5 Optikas un optoelektronikas laboratorija 2010. 158 778
6 Signālu apstrādes laboratorija 2011. 220 575
7 Mehatronisko sistēmu laboratorija 2011. 83 060
8 Robotikas un sensoru laboratorija 2011. 219 010
9 Satelīttehnoloģiju mācību laboratorija 2011. 121 445
10 Radioastronomijas un tālizpētes laboratorija 2011. 184 926
11 Satelītattēlu apstrādes laboratorija 2011. 21 004
12 Prototipēšanas laboratorija 2011. 89 805
  Kopā   1 736 116

Mācību laboratorijas