Starptautiskais bizness un eksporta menedžments

Programmas saturs

 

Studiju kurss Kredīt punkti
  45
Stratēģiskā vadība un plānošana 2
Korporatīvās stratēģijas 2
Biznesa un projektu pārvaldība 2
Korporatīvā pārvaldība un starptautiskais ētikas kodekss 1
Starptautiskais bizness un stratēģiskās pārmaiņas 2
Starptautiskās pārvaldības simulācija 2
Pētniecības metodes 2
Jaunākās ārzemju tirdzniecības metodes 2
Strukturēts eksports un projektu finansēšana 2
Stratēģiskie pirkumi un globālie ārpakalpojumi 2
Starptautiskā tirgus pārvaldība 3
E-mārketings un jaunākās tendences pārdošanas metodēs 1
Starptautiskās finanses, investīcijas un budžets 2
Apvienošana, iegūšana un uzticamības pārbaude 1
Starptautiskie grāmatvedības principi un nodokļi 2
Starptautiskās institūcijas un stratēģiskās attiecības 2
Eiropas Savienības likumdošana, tostarp ES integrācija 2
Starptautiskā cilvēkresursu vadība 2
Stratēģiskais kontrolings un atskaites 2
Pārmaiņu vadība un jaunās pārvaldības metodes 2
Lietišķā pētniecība un projekta darbs 7
  15
Ievads studijās  
Specializācija I – Ārvalstu tirdzniecības metodes un strukturēta finansēšana 3
Specializācija II – Starptautiskā tirgus pārvaldība un ārpakalpojumi 3
Specializācija III – Starptautiskā pārvaldība un bizness: finanses un kontrolings 3
Specializācija IV – Starptautiskā likumdošana un globālās politikas studijas 3
Specializācija V – Cilvēku resursi un starpkultūru pārvaldība 3
Starptautiskā konsultēšana I 2
Starptautiskā konsultēšana III 2
Starptautiskā konsultēšana III 2
  20
Maģistra darbs I 13
Maģistra darbs II 7