Starptautiskais bizness un eksporta menedžments

Uzņemšana

Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiek no 2017. gada 1.decembra līdz 2018. gada 10.augustam.

Reflektantam elektroniskajā vietnē http://application.old.venta.lv/International_Business_Export_Manag jāaizpilda pieteikuma anketa, kā arī jāpievieno šādi pielikumi:

  • iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti;
  • dzīves un darba gājums (CV angļu valodā);
  • motivācijas vēstule (angļu valodā)
  • IELTS vai TOEFL valodas sertifikāts (ja ir);
  • pases kopija (ar uzrakstu „Paredzēts iesniegt lietošanai Ventspils Augstskolā”, datumu un parakstu);
  • fotogrāfija.

Pieteikuma maksa 30 EUR jāsamaksā, maksājot ar pārskaitījumu:

Ventspils Augstskola Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600

Reģ. Nr. 90000362426

Valsts kase, kods TRELLV22

Konts: LV23TREL9150140000000

Maksājuma mērķis: 221399

Ar uzņemšanas noteikumiem iespējams iepazīties šeit (PDF)

Jautājumu gadījumā sazinieties ar programmas direktoru Sergeju Zikovu, rakstot uz e-pasta adresi sergejs.zikovs@venta.lv