Stipendijas un kredīti

STIPENDIJAS

KREDĪTI

Ventspils Augstskolas stipendiju fonda sadali nosaka LR MK 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”, kā arī nolikums „Par minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju un kredītu sadales kārtību Ventspils Augstskolā”. Ventspils Augstskolas kopējā kredīta sadali nosaka 2001.gada 29.maija noteikumi Nr. 220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”, kā arī nolikums „Par minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju un kredītu sadales kārtību Ventspils Augstskolā”.

Nolikums