Kredīti

Viss par studiju un studējošo kredītiem

Ja esi iestājies kādā Latvijas vai ārvalstu augstskolā vai jau sekmīgi apgūsti kādu studiju programmu, Tu vari kandidēt uz valsts garantētu kredītu, kura saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. 2017. gadā kredītus studentiem izsniedz AS “SEB banka”.

Izmanto šo aizdevumu, lai iegūtu labu izglītību!

Studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru (maksimālo kredīta summu var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā: http//www.sza.gov.lv).

Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas)studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma (jeb līdz 304 euro).

Papildu informācija šeit.

SEB banka piedāvā studentiem šādus kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

  • Studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu — līdzekļi mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Kredīts ir pieejams pilna un nepilna laika studējošajiem.
  • Studējošā kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu — līdzekļi ikmēneša tēriņiem līdz 170.74 EUR mēnesī. Kredītu var saņemt tikai pilna laika studējošie gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Papildu informāciju par kredītiem meklējiet šeit

Pieteikuma noformēšana

 

 

 

 

 

 

 

Papildu informāciju par studentu kredītiem var saņemt:

  1. Savas augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā (VeA komisijas priekšsēdētāja Arita Šreibere, arita.sreibere@venta.lv).
  2. Studiju un zinātnes administrācijā, Merķeļa ielā 11- 531, Rīga, LV 1050, tālr.67702490.
  3. Visās AS „SEB banka” filiālēs.
  4. Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā http//www.sza.gov.lv.