Stipendijas

Profesora Andra Klausa stipendija

Andris Klauss (1941 – 2004) bija ekonomisko zinātņu doktors, asociēts profesors un Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Pārvaldības katedras vadītājs, kā arī Ventspils Augstskolas Senāta priekšsēdētājs. A.Klausa zinātnisko interešu loks bija ļoti plašs un par dažādām ekonomiskām problēmām sarakstītas monogrāfijas, zinātniskie raksti un metodiskas publikācijas. Docētāja darba 38 gados Andra Klausa zinātniskā un praktiskā darba pieredze bagātinājusi tūkstošiem studentu, ļaujot daudziem ieņemt augstus un atbildīgus amatus. Kolēģi A.Klausu raksturo kā nelokāmu un ļoti prasīgu pret sevi, ļoti zinošu un erudītu, kā arī smalka humora pārvaldītāju.

Stipendijas mērķis ir veicināt Ventspils Augstskolas (VeA) studentu aktivitāti studiju, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā.

Stipendijai saņemšanai ir tiesīgs pretendēt sekmīgs Ventspils Augstskolas students, kurš ir izpildījis visas akadēmiskās saistības.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule;
 • CV;
 • sekmju izraksts par studijām VeA vai skolā;
 • VeA akadēmiskā vai valstisko vai nevalstisko institūciju pārstāvja raksturojums par pretendentu;
 • pārskatu par savu sabiedrisko vai organizatorisko darbību un dokumentus, kas to apliecina, ja tādi ir;
 • apliecinājumu (ziedojuma līguma par profesora Andra Klausa stipendiju piešķiršanu pielikums Nr.2).

Dokumenti vienkopus jāiesniedz VeA Stipendiju un kredītu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājai Aritai Šreiberei C210. kabinetā.

Stipendijas piešķiršanas komisija izvēlas studentu, kuram piešķir vienreizēju stipendiju 1500,00 (tūkstoš piecsimt) euro apmērā. Stipendija tiek izmaksāta vienreizējā maksājumā.

Stipendijas ieguvēja noteikšanas kritērijs ir studentu aktivitāte un sekmes studiju, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā.

Stipendijas nolikums (PDF).

Apliecinājums (Pielikums)

Stipendijas mecenāts ir Ventspils Augstskolas absolvents, šobrīd SIA “Basketbola Attīstības Akadēmija Rīga” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lauva.               

 

 

 

 

 

Stipendiāti:

 • Krista Papēde (2014./2015.g)
 • Elīna Stūre (2015./2016.)
 • Anna Paula Gruzdiņa (2016./2017.)
 • Jurģis Pēteris Eglītis (2016./2017.)
 • Paula Lūcija Vējkrīgere (2016./2017.)