Tulkošanas studiju fakultāte

Budžeta vietas/ Maksas studijas

 

2017./2018. akadēmiskā gada 1. kursa budžeta /maksas vietu skaits un studiju maksas (pārējo kursu studentiem studiju maksu nosaka līgums):

Programma Budžeta vietas Maksas vietas Studiju maksa EUR
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā)

45

20 1700
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā) 10 15 1500
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – krievu – vācu valodā) - 30 1700
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju franču – latviešu – spāņu valodā) - 10 1500
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija” (angļu valodā) 10 30 1700*/2100**
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Valodas un kultūrvide” (angļu valodā) 17 30 1700*/2100**
Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” 25 10 1580

Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2018./2019. akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas atlaides 200 EUR apmērā!

* Reflektantiem, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi un/vai vidējo izglītību ieguvuši Eiropas Savienības valstīs

** Reflektantiem, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi un vidējo izglītību nav ieguvuši Eiropas Savienības valstīs