Tulkošanas studiju fakultāte

Pasniedzēji

guntars_dreijers
Dr.philol. Guntars Dreijers TSF dekāns Tālr.: +371 63629655, e-pasts: guntarsd@venta.lv
evija-juste-001
Evija Babrovska TSF Studiju administrēšanas speciāliste – lietvede Tālr.: +371 63629655, e-pasts: tsf@venta.lv

 

Docents Guntars Dreijers guntars.dreijers@venta.lv

Profesors Jānis Sīlis janis.silis@venta.lv

Profesors Juris Baldunčiks juris.baldunciks@venta.lv

Asociētā profesore Dzintra Lele-Rozentāle dzintra.lele-rozentale@venta.lv

Asociētā profesore Valda Rudziša valda.rudzisa@venta.lv

Asocētā profesore Astra Skrābane astra.skrabane@venta.lv

Docente Egita Proveja egita.proveja@venta.lv

Docente Agnese Dubova agnese.dubova@venta.lv

Docents Tomass Springers tomass.springers@venta.lv

Docente Vita Balama vita.balama@venta.lv

Docente Tatjana Stoikova tatjana.stoikova@venta.lv

Docents Jānis Veckrācis janis.veckracis@venta.lv

Docente Silga Sviķe silga.svike@venta.lv

Lektore Maruta Koha maruta.koha@venta.lv

Lektore Natālija Malašonoka natalija.malasonoka@venta.lv

Lektore Zane Šamšuro zanes@venta.lv

Lektore Solvita Štekerhofa solvita.stekerhofa@venta.lv

Lektore Diāna Pavlovska diana.pavlovska@venta.lv

Lektore Ieva Vizule ieva.vizule@venta.lv

Lektore Indra Grietēna indra.grietena@venta.lv

Lektore Ineta Stadgale ineta.stadgale@venta.lv

Lektore Sintija Ozoliņa sintija.ozolina@venta.lv

Lektore Baiba Egle baiba.egle@venta.lv

Lektore Odarka Kukite odarka.kukite@venta.lv

Lektors Rafaels Martins Kalvo rafaels.kalvo@venta.lv

Asistents Valērijs Sergejevs valerijs.sergejevs@venta.lv