Tulkošanas studiju fakultāte

Studiju informācija

Tulkošanas studiju fakultāte (TSF) īsteno četras studiju programmas – profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” ar trim specializācijām: “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā), “Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā) un “Tulkošana” (ar specializāciju angļu-krievu-vācu valodā) un starptautisko studiju programmu “Valodas un starpkultūru komunikācija“, profesionālo maģistra studiju programmu “Juridisko tekstu tulkošana” un kopā ar Liepājas Universitāti – starpaugstskolu doktora studiju programmu „Valodniecība”. Studiju virzieni ir akreditēti uz maksimālo laiku sešiem gadiem.

TSF studiju programmas ir mūsdienīgas, dinamiskas un daudzpusīgas, to būtiska iezīme ir jaunāko tulkošanas tehnoloģiju izmantošana. Fakultātes mācībspēki ir augsti kvalificēti valodu speciālisti, pieredzējuši docētāji un praktizējoši tulki un tulkotāji.

Starptautiskie eksperti VeA studiju virzienu “Tulkošana” 2012. gadā projekta “Evaluation of higher education study programmes and proposals for improvement of quality” ietvaros ir atzinuši par labāko Latvijā. Ekspertu atzinuma teksts angļu val. šeit.

TSF studiju programmas piedāvā iespēju kvalificēties tulkošanai vairākās ES darba valodās.

Fakultātē ir moderns aprīkojums mutvārdu un rakstveida tulkošanas iemaņu apgūšanai: lingvistikas kabinets, tulkošanas kabīnes, rakstiskās tulkošanas programmatūra.

Augsto izglītības kvalitāti ir novērtējuši darba devēji, ārvalstu eksperti, absolventi un studenti. Šo kvalitāti apstiprina arī 2013. gada Latvijas augstskolu reitings, kurā Ventspils Augstskola ieņēma augsto 6. vietu, kas tika novērtēts kā straujākais kāpums no 2012. gada – no 16.-18. vietas uz 6. vietu.

Maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” ir iekļauta prestižajā Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā”. Tas ir kvalitātes zīmols augstskolu tulkošanas programmām maģistra grāda līmenī, kuras atbilst saskaņotiem standartiem tulkotāju izglītībā.

Karjeras iespējas

Tulkošanas studiju fakultātes absolventu sagatavotības līmenis ļauj tiem veikt tulkošanas uzdevumus valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos; privātos uzņēmumos, t.sk. tulkošanas birojos un aģentūrās; kā arī starptautiskajā tulkošanas darba tirgū Eiropas Savienības institūcijās.

Absolventi

Kaspars Kļaviņš Tulkošanas biroja “Mestako” direktors

Ventspils Augstskola un tās pieredzējušie pasniedzēji ir devuši nenovērtējamu ieguldījumu manā profesionālajā karjerā. Ventspils augstskolā gūtās zināšanas, pieredze un kontakti ir pamatīgs un stabils fundaments, uz kā būvēt savu tālāko profesionālo izaugsmi un karjeru. Ventspils Augstskola – tā ir pieredzējuši, profesionāli un pretimnākoši pasniedzēji, kā arī moderna un sakārtota mācību vide. Esmu Ventspils Augstskolas patriots un zinu, ka tur sagatavo labākos tulkotājus Latvijā. Tāpēc arī 90% mūsu uzņēmuma darbinieku ir Ventspils Augstskolas absolventi.

 

Dina Bērziņa Eiropas Komisijas Iekšējā audita ģenerāldirektorāta nodaļas direktora asistente

Ventspils Augstskola man ir devusi iespēju „izgaršot” studijas Latvijā un ārzemēs (1 gads Francijā). Šobrīd jau vairāk nekā 3 gadus dzīvoju Beļģijā.. VeA man ir devusi ne tikai zināšanas un valodu prasmes, bet arī motivāciju sevi pilnveidot un tiekties uz galveno mērķi – atrast savu darbības lauciņu, uz kuru vēl esmu ceļā. Šobrīd iegūstu vēl vienu maģistra grādu cilvēktiesībās, lai turpinātu karjeru šajā jomā ES institūcijās vai ANO.